4Buildings 2019

Szacuje się, że w Unii Europejskiej budynki są odpowiedzialne za około 35 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zużycie 40 proc. energii, która jest pozyskiwana w przeważającym stopniu z nieodnawialnych źródeł. To, jak projektuje się budynki jest kluczowe i ma wpływ na klimat i jego zmiany.

- Sformułowaliśmy deklarację, która podkreśla naszą odpowiedzialność oraz rolę jaką mamy do odegrania w propagowaniu korzystnych, proklimatycznych działań. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś koniecznym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego. Świadomość potrzeby ich stosowania powinna być powszechna zarówno wśród architektów, projektantów branżowych jak i inwestorów - mówią twórcy inicjatywy: Justyna Biernacka, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Anna Tofiluk, Piotr Jurkiewicz, Magdalena Pios, Dariusz Śmiechowski, Jan Dowgiałło, Anka Zawadzka, Błażej Szymczyński oraz Kinga Zinowiec-Cieplik.

Architekci deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby m.in. zasady planowania przestrzennego i projektowania architektoniczno-urbanistycznego były modyfikowane w kierunku zrównoważonych i pro-klimatycznych praktyk, aby propagować konieczność ułatwień finansowych na szczeblu krajowym i lokalnym dla wdrożenia działań opartych na trosce o dobro klimatu oraz aby projektowane przez nich budynki mogły być stosunkowo łatwo poddane rozbiórce, umożliwiały ponowne użycie komponentów i recykling materiałów.

W akcji biorą udział m.in.: Jurij M. Sadowski, Maria Saloni-Sadowska, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Beata GawryszewskaPiotr Zbierajewski czy architekci z pracowni WXCA

- Podpisuję deklarację #architekcidlaklimatu, bo wiem, że to, jak projektuję budynki ma istotny wpływ na klimat i jego zmiany. Architekci są współodpowiedzialni za cały cykl życia budynków i ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne - pisze na swoim facebook'owym profilu Agnieszka Kalinowska-Sołtys z pracowni APA Wojciechowski

Temat zrównoważonej architektury będzie szeroko poruszany podczas nowej konferencji Grupy PTWP - 4Buildings, która odbędzie się  w dniach 15-17 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Więcej na -> www.4buildings.pl