4Buildings 2019

Najnowszą konferencję twórców 4 Design Days wspiera grono partnerów instytucjonalnych, którzy od lat dbają o zrównoważone i ekologiczne budownictwo w Polsce:

Global Compact Network Poland to niedochodowa organizacja powstała z inicjatywy ONZ i zarazem największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Politechnika Śląska i Wydział Architektury PŚ to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Przez prawie 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą nie tylko w regionie, ale i w całym kraju.

Stowarzyszenie Architektów Polskich i SARP oddział Katowice to stowarzyszenia zawodowe zrzeszające architektów oraz osoby związane z architekturą. - Próbujemy łączyć ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i doświadczeniu, którzy chcą dbać o ład przestrzenny oraz brać odpowiedzialność za jakość środowiska wokół nas. Tworzymy kontekst dla różnorodnych wydarzeń, wymiany informacji i wszelkich pozytywnych działań - mówią członkowie.

Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non-profit wspierająca odpowiedzialne planowanie i zrównoważony rozwój miast oraz stanowiąca platformę wymiany wiedzy pomiędzy czołowymi ekspertami i uczestnikami rynku nieruchomości w kraju i zagranicą. Urban Land Institute Poland działa od pięciu lat, realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści oraz władze samorządowe.

4Buildings to cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku:

GoGreen - wszystko o odnawialnych źródłach energii;
NoWaste - wszystko o zrównoważonym budownictwie;
InTech - wszystko o nowych technologiach;
BeSmart - wszystko o inteligentnych rozwiązaniach w budynkach.

Przez trzy dni wydarzenia 4Buildings producenci i dystrybutorzy – liderzy nowatorskich rozwiązań oraz znakomici eksperci będą prezentować najnowsze rozwiązania w branży budowlanej i dyskutować o tym, jak rozwijać swój biznes i budować nowocześnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim z korzyścią dla społeczeństwa. Pokażemy i powiemy, jak tworzyć budynki i miejsca przyjazne dla ludzi, jak realizować inwestycje efektywnie i bezpiecznie.

Dla wystawców udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do prezentacji swojej oferty przed klientami w ciekawej i innowacyjnej formie; nawiązania kontaktów; wymiany wzajemnych doświadczeń w branży oraz rozmów na temat kierunków rozwoju sektora.

Dla odwiedzających to unikalna okazja do zapoznania się z najnowszą, wyselekcjonowaną ofertą producentów i dystrybutorów, zakupów, spotkań biznesowych i udziału w wielu atrakcyjnych wydarzeniach towarzyszących.

Nie są to tylko kolejne targi budowlane, ale wyselekcjonowana oferta zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla budownictwa oraz interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy i idei.

Więcej na -> www.4buildings.pl