4Buildings 2019

Podczas wydarzenia 4Buildings w Katowicach miała miejsce wystawa wybranych prac studenckich Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, które promują rozwiązania w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska, wysokiej efektywności energetycznej, a także wizji zrównoważonych rozwiązań w designie, architekturze i urbanistyce.

Prace przedstawiły: samowystarczalny habitat, "Water Edge" pływający kompleks wielofunkcyjny, "Delta 4 cleaning" - wieżowiec oczyszczający ocean, farmę miejską czyli dzielnicę żywienia w kontekście globalnych wyzwań, projekt zeroenergetycznego centrum rekreacji, "Terminus" projekt samowystarczalnej osady na bazie uniwersalnego systemu konstrukcyjnego, Ride 'NO' Park - projekt wielopoziomowego designerskiego parkingu dla rowerów, koncepcja zagospodarowania terenów wokół kanału żeglugowego oraz Miejskie uzdrowisko - projekt adaptacji budynku starej siłowni energetycznej na obiekt rekreacyjny. Przedstawione projekty są zarówno teoretyczne i futurystyczne, jak i rzeczywiste, zlokalizowane na konkretnych działkach, takie które wykorzystują potencjał danej lokalizacji. Wszystkie prace demonstrują innowacyjne podejście do projektowania w urbanistyce, architekturze i designie, którą stara się wdrażać Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.