4Buildings 2019

Budownictwo naturalne to przyszłość, z którą musimy się zmierzyć i coś, co musimy zacząć traktować poważnie. Również masowo - postulował Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Stowarzyszenie Architektów Polskich. - Budownictwo mieszkaniowe - które zajmuje główny segment rynku - powinno się bardziej otworzyć na budownictwo naturalne, w tym drewniane. Podobnie jak architektura komercyjna. Możliwości technologiczne występują. Jesteśmy jako Polska dużym producentem drewna. Teraz wystarczy jakieś koło zamachowe, żeby ośmielić inwestorów.