4Buildings 2019

Organizator:

Grupa PTWP oraz redakcja serwisów PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl

1.     Kogo nagradzamy:

Wyróżnimy postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzi z wizją. Ideą konkursu jest promowanie nowoczesnego budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udział w plebiscycie mogą wziąć inwestorzy, architekci, samorządy, producenci oraz wszyscy, których działalność wyznacza nowe kierunki rozwoju budownictwa i jednocześnie koncentruje się na zmniejszeniu negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne.

Nagrodzimy w kategoriach: 

PROJEKTY - budynki i przestrzenie zrealizowane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju,  z wykorzystaniem energii odnawialnej i nowatorskich technologii budowlanych, tak by tworzyły warunki do lepszego życia i pracy

 • Budynek publiczny
 • Budynek komercyjny
 • Budynek mieszkalny
  • budynek wielorodzinny
  • budynek jednorodzinny
 • Budownictwo prefabrykowane i modułowe
 • Przestrzeń publiczna

INNOWACJE - pionierskie rozwiązania wnoszące na rynek nową jakość, umożliwiające realizację najbardziej śmiałych wizji budowlanych, pozwalające rozwinąć skrzydła inwestorom, wykonawcom i architektom, a przede wszystkim minimalizujące negatywny wpływ budownictwa na środowisko naturalne

 • Inteligentne rozwiązanie dla budynku
 • Materiały budowlane
 • Technologia redukcji odpadów w budownictwie
 • OZE w budownictwie
 • Innowacje - Start-Up

LUDZIE - spektakularne działania promujące zrównoważone budownictwo oraz mające wpływ na rozwój branży budowlanej w Polsce.

 • Samorządowiec
 • Architekt
 • Inwestor
 • Firma technologiczna 

2.     Jak wybieramy:

2.1.  Każdy z Członków Jury przesyła pod wskazany adres mailowy nagrody@propertydesign.pl 5 propozycji nominacji w poszczególnych kategoriach, wraz z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2019.

2.2. Zgłoszenia Czytelników przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10 października. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia, filmy, prezentacje wysyłając je na adres e-mail: nagrody4b@propertydesign.pl. Maksymalny rozmiar maila nie może przekroczyć 10 MB.

Przesłanie zdjęć produktów jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia.

 2.3. Na podstawie przesłanych propozycji Redakcja tworzy listę TOP 5 dla każdej kategorii – publikacja listy nominowanych na portalach PropertyNews.pl oraz PropertyDesign.pl w dniu 14 października. Głosowanie internetowe trwa do 25 października. 

2.4. Do Jury zostaje wysłana pełna list nominowanych. Jury odsyła mailem pod wskazany adres tylko te propozycje, które jego zdaniem zasługują na wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.

Członkowie jury nie mogą głosować na zgłoszone przez siebie projekty i projekty zrealizowane przez firmy lub instytucje, z którymi są związani.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach po zliczeniu głosów Jury
i Czytelników portali.

Wybór zwycięzców to suma głosów (punktów) Czytelników portali PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl oraz członków Jury. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy głos (klik) internauty to 1 punkt.

Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody na początku listopada 2019 r.

Gala

Uroczysta Gala wręczenia nagród 4 Buildings Awards odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i będzie towarzyszyć pierwszej edycji 4 Buildings – nowe wydarzenie organizatorów 4 Design Days – największego spotkania dotyczącego architektury, designu i nieruchomości w tej części Europy. Przez trzy dni producenci i dystrybutorzy - liderzy nowatorskich rozwiązań oraz znakomici eksperci będą prezentować najnowsze rozwiązania w branży budowlanej i dyskutować o tym, jak rozwijać swój biznes i budować nowocześnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim z korzyścią dla społeczeństwa 

Szczegóły na: www.4buildings.pl oraz www.propertydesign.pl

3.     Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych:

Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl

Zebrane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,

b) informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).

Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.

Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.

Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.