4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Radosław Bańkowski

Radosław Bańkowski

Firma: Wood Core House

Stanowisko: dyrektor ds. technicznych, współzałożyciel

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego i Technologicznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoją edukację kontynuował na Politechnice Śląskiej w Katowicach, realizując studia podyplomowe na kierunkach Inżynieria Jakości oraz Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie jako konstruktor części maszyn, specjalistycznego oprzyrządowania do maszyn produkujących łańcuchy górnicze, specjalistycznego oprzyrządowania na wyposażenie laboratorium wytrzymałościowego oraz jako projektant linii transportowych elementów metalowych (do 300 kg).

Przed objęciem stanowiska dyrektora ds. technicznych Wood Core House Sp. z o.o., przez 8 lat był przewodniczącym i jednocześnie założycielem koła o profilu technicznym WiZ (Wizja i Zastosowanie), zrzeszającego personel techniczny działającym w branży okołogórniczej, a następnie obejmował stanowisko specjalisty ds. analizy technicznej w firmie Polskie Liny S.A., w  której skutecznie opracował i wdrożył metodykę pracy NNR jako ewolucji założeń opartych na SCRUM.

Jest autorem wielu wdrożonych projektów racjonalizatorskich oraz współtwórcą wynalazku pt.: "Moduł konstrukcyjny do budowy ścian budynku modułowego oraz ściana budynku modułowego" zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP.

Jest współzałożycielem spółki Wood Core House, która opracowała innowacyjną technologię konstrukcji szkieletowych. Firma pozyskała ponad 5 mln zł dotacji z Unii Europejskie i przy współpracy z NCBR, realizuje projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych”.

W wolnych chwilach miewa głowę w chmurach – dosłownie i w przenośni. Od lat pasjonuje się awionistyką, którą pielęgnuję podczas lotów m.in. cessnami nad niepowtarzalną panoramą Śląska i okolic

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT