4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Firma: Sweco Consulting sp. z o.o.

Stanowisko: Green Building Department Director

Jest Dyrektorem Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Consulting oraz Prezesem Zarządu powstałej niedawno Fundacji Miasta Przyszłości. Jest praktykiem z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży budownictwa zrównoważonego. Rozwinął zespół kilku inżynierów w ponad trzydziestoosobowy, wielokrotnie nagradzany Dział Budownictwa Ekologicznego, który jest liderem polskiego rynku w zakresie usług związanych z certyfikacją wielokryterialną oraz wspomaganiem procesu realizacji zielonych inwestycji. Sweco było odpowiedzialne m.in. za certyfikację BREEAM pierwszych projektów w Polsce, zarówno wśród budynków nowych jak i istniejących, oceniając do tej pory ponad 270 obiektów.

Marcin jest też autorem kilku publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym. Przewodzi Fundacji Miasta Przyszłości, która wspiera inicjatywy związane z tworzeniem nowoczesnych i przyjaznych miast oraz organizuje konferencję Miasta Przyszłości.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT