4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Jurij M. Sadowski

Jurij M. Sadowski

Firma: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

Stanowisko: architekt

Jurij Michał Sadowski studia architektoniczne zaczynał w Belgii. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów z Integracji europejskiej w Centrum Europejskim UW oraz ma tytuł International MBA.

Przez ponad 20 lat związany z projektowaniem architektonicznym, był współzałożycielem i partnerem w biurze projektowym MS Projekt Sp. z o.o. Równolegle przez sześć lat był asystentem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.

Od 2004 roku jest związany z rynkiem kapitałowym, przez 8 lat był członkiem RN firmy venture capital, notowanej na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Ma również doświadczenie korporacyjne – był doradcą zarządu w jednej z polskich spółek z grupy VINCI.

Od ponad 25 lat jest członkiem Oddziału Warszawskiego SARP, gdzie pełni obecnie funkcję pełnomocnika zarządu ds. kontaktów z Partnerami.

W OW SARP skupia się m.in. na zacieśnianiu współpracy środowiska architektów z samorządami i biznesem oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, takimi jak UN Global Compact Network Poland, Polish Circular Hotspot czy też inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT