4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Juliusz Żach

Juliusz Żach

Firma: Mostostal Warszawa SA

Stanowisko: kierownik, Dział Badań i Rozwoju

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2006 r. pracuje w Dziale Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa, a od 2014 r. kieruję tą jednostką.

Od 2008 r. jako przedstawiciel Mostostalu Warszawa brał udział w utworzeniu stowarzyszenia Energy Efficient Buildings, które jest stroną prywatną w dialogu prowadzonym z Komisją Europejską na temat kierunków badań z obszaru efektywności energetycznej w budownictwie.

Pełnił rolę koordynatora europejskiego projektu badawczo-rozwojowego mającego na celu podniesienie efektywności energetycznej w skali grupy budynków. Projekt realizowany był w 7. Programie Ramowym, przez konsorcjum naukowo-przemysłowe składające się z 22 partnerów.

Dwukrotnie pełnił rolę kierownika projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych w Polsce, dotyczących m.in. zrównoważonego budownictwa.

W roku akademickim 2015/2016 prowadził zajęcia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć energetycznych.

Od 2019 r. pełni funkcję prezesa stowarzyszenia buildingSMART Polska, którego celem jest rozwój i popularyzacja otwartych standardów BIM.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT