4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Jacek Chodkowski

Jacek Chodkowski

Firma: Dalkia Polska Energia

Stanowisko: prezes zarządu

Urodził się w Kielcach w 1978 r. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Energetyka Cieplna. Karierę zawodową rozpoczął w Vattenfall Heat Poland S.A. (Elektrociepłownie Warszawskie), pracując na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.
W 2013 roku został dyrektorem Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (największej elektrociepłowni w Europie) a następnie pełnił funkcję członka zarządu PGNiG Termika S.A. (PGNiG zakupił aktywa Vattenfall Heat Poland w 2011 roku) W strukturach grupy PGNIG odpowiedzialny był za działania M&A Grupy w obszarze ciepłownictwa, energetyki i górnictwa. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek ciepłowniczych w grupie PGNiG S.A.
Do grupy Dalkia dołączył w 2018 roku rozpoczynając pracę na stanowisku CEO Dalkii Polska Energia w Katowicach.


Dalkia Polska Energia jest liderem usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej i prądu, dostarczanej m.in. do kopalń, zakładów przemysłowych oraz mieszkań. Produkuje energię elektryczną w skojarzeniu, na bazie metanu pozyskiwanego ze stacji odmetanowania kopalń. Spółka dysponuje mocą blisko 620 MW cieplnych w czterech źródłach kogeneracyjnych i 11 zakładach produkcyjnych. Z roczną produkcją ciepła rzędu 3 mln GJ, firma ma około 8% udziału w lokalnym rynku ciepła systemowego. Do produkcji ciepła, Dalkia Polska Energia testuje również spalanie biomasy toryfikowanej i peletu drzewnego, które są ekologiczną alternatywą dla węgla.

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT