4Buildings 2019

C K R S W Z B D E F G H J L Ł M N O P T U Ż

Dariusz Gul

Firma: Grupa Hotelowa Orbis w Polsce

Stanowisko: dyrektor ds. nowych inwestycji

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT