4Buildings 2019

C K R S W Z B D E F G H J L Ł M N O P T U Ż
Bartosz Zamara

Bartosz Zamara

Firma: Grupa Europtima

Stanowisko: Senior Executive

Entuzjasta wprowadzania nowych technologii, w tym BIM, do zarządzania procesem budowlanym oraz całościowego spojrzenia na problemy realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Związany z budownictwem na różnych etapach cyklu życia obiektów. Dużą część życia zawodowego poświęcił prefabrykacji elementów konstrukcyjnych, pełniąc rolę projektanta, nadzorując montaż i produkcję prefabrykatów.

Jako Senior Executive  w firmie Europtima sp. z o.o. odpowiedzialny między innymi za usługi oparte na BIM-ie. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT