4Buildings 2019

B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Arkadiusz Hołda

Arkadiusz Hołda

Firma: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Stanowisko: założyciel-kanclerz

Studia ; Politechnika Śląska w Gliwicach wydział Architektury.

Miał zostać lekarzem - został architektem.

3 letnią praktykę po studiach odbył w Kombinacie Budowlanym w Katowicach pracując na stanowisku Kierownika Budów.

Później został dyrektorem przedsiębiorstwa polonijnego „Radimex”

Wspólnie z kolegami założył jedną z pierwszych w naszym regionie spółkę z o.o. „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Realizacji Budownictwa PUTiRB Sp z o.o.”

Następnie w 1987 roku założył własną firmę „PRB Holdimex sp z o.o.”. Jest to firma deweloperska działająca już 30 lat! Firma ta kupuje tereny i zabudowuje je budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym.

W 2004 roku założył  Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, która jest pierwszą niepubliczną uczelnią techniczno-artystyczną w naszym regionie. Uczelnia powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, uzupełniając dotychczasową ofertę szkół wyższych o ciekawe kierunki. Są to : Architektura i Urbanistyka, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Grafika, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika, Wzornictwo - Projektowanie Mody, Informatyka. Pielęgniarstwo, Medycyna.

 W 2008 roku założył telewizję TVS. Przekaz telewizyjny dostępny jest dzięki sieciom kablowym i platformom cyfrowym w całym kraju, a także zagranicą. 

W 2013 roku uruchomił Radio Silesia 96,2 FM. Stacja nadaje teraz z nowej siedziby w Zabrzu.

W 2015 uruchomił Parku Naukowo-Technologicznego "Silesia" przy WST. Park zajmuje się badaniami naukowymi i szkoleniami.

W 2016 wybudował budynek biurowy w Katowicach przy ul Kościuszki i Gawronów, który wytwarza na potrzeby własne energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych i turbiny tri-generacyjnej. Głównym źródłem zasilania w energię elektryczną jest elewacja budynku.

Od 2016 roku jest Konsulem Honorowym Szwecji w Katowicach.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT