4Buildings 2019

Barometr zdrowych domów

15 listopada 2019 • 11:30-12:30 Konferencyjna A (Wielofunkcyjna)

Tematyka

Prezentacja V edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Kto jest największą ofiarą niezdrowych budynków? Czy mamy świadomość jak nam szkodzą? Wyzwania i szanse przy wdrażaniu unijnych przepisów na rzecz zdrowych i energooszczędnych budynków. Korzyści dla gospodarki związane z poprawą stanu polskiego budownictwa.