4Buildings 2019

Współpraca komercyjna:

Tomasz Szurawski
tel. 508 000 347
tomasz.szurawski@ptwp.pl

Tomasz Ruszkowski
tel. 502 388 222
tomasz.ruszkowski@ptwp.pl

Kontakt i współpraca merytoryczna:

Małgorzata Burzec-Lewandowska
malgorzata.burzec@ptwp.pl

Robert Posytek
tel. 795 517 900
robert.posytek@ptwp.pl

Informacje organizacyjne:

Ewelina Stompel
tel. 780 105 952
e-mail: ewelina.stompel@ptwp.pl

Marek Smoliński
tel. 608 459 200
marek.smolinski@ptwp.pl

Patronaty medialne:

Małgorzata Sklorz
501 947 852
malgorzata.sklorz@ptwp.pl