4Buildings 2019

4 A C D E F G H I K L M N P R S T U V W
Województwo Śląskie
Ligonia 46  •  40-037 Katowice  •  172  •  +48 32 2078 888

Województwo śląskie to region, który przyciąga przemysłową historią, dobrym klimatem biznesowym i wydarzeniami kulturalnymi. Śląskie to silny gospodarczo - 12,4 % PKB i demograficznie - prawie 4,6 mln osób region w Polsce. To największy zurbanizowany obszar w Europie środkowo-wschodniej, mający najwyższą średnią krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – ponad 77%.