4Buildings 2019

4 A C D E F G H I K L M N P R S T U V W
Katowickie Wodociągi S.A.

Katowickie Wodociągi S.A.

Obrońców Westerplatte 89  •  40-335 Katowice  •  172  •  327882600

Katowickie Wodociągi S.A. świadczą usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta Katowice. Dostarczają wodę, odprowadzają i oczyszczają ścieki. Eksploatują ponad 1000 km sieci wodociągowej i ponad 750 km sieci kanalizacyjnej, a ścieki oczyszczają w czterech oczyszczalniach mechaniczno-chemiczno-biologicznych o łącznej przepustowości ponad 110 tys. m3 ścieków na dobę.