4Buildings 2019

4 A C D E F G H I K L M N P R S T U V W
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;

ul. Barbary 21A,  •  40-053 Katowice.  •  172  •  +48 32 718 07 00

41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.